تست امنیت شبکه

نحوه تست امنیت شبکه

امنیت شبکه مجموعه‌ای از فناوری‌ها است که از قابلیت استفاده و یکپارچگی زیرساخت یک شرکت با جلوگیری از ورود یا تکثیر ... ادامه مطلب

تیم آبی چیست؟

یک تیم آبی متشکل از متخصصان امنیتی است که دید درونی به سازمان دارند. وظیفه آنها محافظت از دارایی‌های حیاتی ... ادامه مطلب

تیم قرمز چیست؟

تیم‌های قرمز متخصصان امنیتی تهاجمی هستند که در حمله به سیستم‌ها و نفوذ به سیستم دفاعی متخصص هستند. تیم‌های آبی ... ادامه مطلب