ارائه  راهکار های یکپارچه

فناوری اطلاعات وارتباطات امن

ارائه راهکارهای یکپارچه امن فضای مجازی با تکیه بر تولید خدمات و محصولات امنیتی بومی در ایران و کشورهای همسو

محصولات بومی

ParsWaf

Pars IIDS

Industry Intrusion Detection System

Parse

Stablecoin

KAVUSH

Multi Scanner

JOOYA

Variability Search Engine

ADAMAK

Isolator Internet and Intranet

چشم انداز ما

سرآمدترین شرکت فناور در تأمین امنیت فضای مجازی ایران و کشور‌های همسو از نظر سهم بازار و کیفیت خدمات و محصولات

امن افزار در یک نگاه

10محصول بومی
3000پروژه‌های انجام شده
250نیروی انسانی
500مشتریان
12خدمت تخصصی
7مجوز امنیتی
19سابقه فعالیت
1نه رتبه یک شورای عالی انفورماتیک

پشتیبانی فنی

تیم پشتیبانی فنی شرکت امن افزار گستر شریف با تمام توان و در کمترین زمان آماده ارائه خدمات پشتیبانی به مشتریان خود می‌باشد.

برخی از مشتریان ما