شرکت امن‌افزار گستر شریف در سال ۱۳۸۱ تاسیس گردیده و رسالت خویش را تحقیق، پژوهش و تولید محصولات امنیتی بومی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور صیانت از سرمایه های اطلاعاتی کشور قرارداده است.
وجود کارشناسان کارآمد و متخصص در شرکت و همچنین حفظ ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی کشور توانسته است امن افزار گستر شریف را به مجموعه‌ای تخصصی در حوزه افتا تبدیل نموده و زمینه اعتماد سازمان‌های کشور به فعالیت‌هایش را فراهم نماید. افزایش بهره‌وری و توانمندسازی منابع انسانی و ارتقاء سطح کیفیت ارائه خدمات و محصولات، رویکرد اصلی امن‌ افزار گستر شریف بوده و تمامی تلاش مدیران و کارشناسان شرکت، شناسایی و تامین نیازهای مشتریان و کسب رضایت آنان می‌باشد.

ما معتقدیم که استفاده از نیروهای جوان فنی و علمی کشور و اتکا به توان کارشناسان داخلی در توسعه فناوری‌های نوین، تنها راه دستیابی به اهداف متعالی کشور می‌باشد. در این راه انجام ماموریت شرکت با رویکرد به‌روز نگهداری قابلیت‌ها و توانایی‌های محصولات، ارائه خدمات حرفه‌ای به ذینفعان، ارتقاء دانش فنی کارشناسان و تحقیق و پژوهش در حوزه افتا از اصلی‌ترین راهبردهای شرکت می‌باشد.

مأموریت ما

  ارائه راهکارهای یکپارچه امن فضای مجازی با تکیه بر تولید خدمات و محصولات امنیتی بومی در ایران و کشورهای همسو

  ارزش های ما

برخی شرکت‌ها با قوانین اداره می‌شوند، برخی با سلسله مراتب، اما امن‌افزار گستر شریف، با ارزش‌ها پیش می‌رود. ارزش‌هایی ساده اما بنیادین و اثربخش که سعی دارد آن‌ها را با سهامداران، کارکنان و مشتریان خود به اشتراک بگذارد.

 

این ارزش‌ها در تمام ارتباطات متقابل‌مان هدایتگر ماست:

 • کرامت انسانی
 • کسب و کار حلال
 • تکریم شعائر دینی
 • همسوئی با آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی
 • پیشتازی در فناوری
 • ارتقا پایدار وجهه تجاری شرکت
مأموریت ما

  ارائه راهکارهای یکپارچه امن فضای مجازی با تکیه بر تولید خدمات و محصولات امنیتی بومی در ایران و کشورهای همسو

خط مشی ما

شرکت امن‌افزار گستر شر‌یف با بیش از یک دهه تجربه تحقیقاتی و اند‌وخته‌های علمی و عملی د‌ر زمینه تو‌لید و تو‌سعه سامانه‌ها و راهکارهای امنیت فضای تباد‌ل اطلا‌عا‌‌ت (افتا)، ‌‌همواره رضایت مشتری را مد‌نظر قرار د‌اد‌ه و براساس برنامه‌ریزی راهبرد‌ی و پیروی همه جانبه از اصول بنیاد‌ین و ارزش‌های سازمان، تلاش موثر خود را با الگو قرار د‌اد‌ن سیستم مد‌یریت کیفیت بر اساس الزامات ۹۰۰۱:۲۰۰۸ ISO معطوف نموده و با جهت‌گیری و تعیین مقاصد زیر، مشارکت مؤثر کلیه کارکنان را جهت نیل به آنها جلب می‌نماید. همراهی و همگامی فناورانه با نیازهای ملی د‌ر حوزه افتا و کسب رضایت، ماند‌گاری و وفاد‌اری مشتریان از طریق:

 • ارائه راهکارهای یکپارچه امنیت اطلاعات و ارتباطات با تکیه بر محصولات بومی و خد‌مات منطبق با نیازهای افتا
 • بهبود مستمرکیفیت و قابلیت‌های محصولات و خد‌مات تولید‌ی افتا
 • ارتقاء مد‌اوم توانایی، شناسایی و ارائه راهکار جهت مقابله با آسیب پذیری‌های حوزه افتا
 • بکارگیری ابزارها، استاند‌ارد‌ها و متد‌ولوژی‌های روز د‌نیا د‌رحوزه تولید محصولات و ارائه خد‌مات
 • توجه ویژه به واحد تحقیق و توسعه شرکت ازطریق ارجاع نیازهای آتی بازار و اختصاص بخشی از منابع سالانه شرکت
 • افزایش سهم بازار و ارزش نام و نشان تجاری شرکت
 • تعالی منابع انسانی با افزایش مستمر د‌انش و تخصص، بهره‌وری، مشارکت و فراهم ساختن محیط کاری مطلوب
 • تعالی سازمانی از طریق ارتقاء مالی شرکت با رویکرد بود‌جه‌ریزی عملیاتی، شفافیت مالی، و روند افزایند‌ه نفرسود

مد‌یریت ارشد ضمن اعلان و ابلاغ لزوم رعایت کلیه موارد بالا، همد‌لی، همکاری و تعهد کلیه کارکنان را پیش‌نیاز پیشرفت و بهبود مد‌اوم سطح کیفی سازمان د‌انسته و انتظار اجرای به‌نحو احسن آن را د‌ارد و بنا به نیاز، این خط مشی را مورد بازنگری قرار خواهد د‌اد.