انتشار وصله امضای IPS برای آسیب پذیری Log4Shell
log4j
گزارش سرقت ابزارهای RedTeam شرکت FireEye و بررسی تاثیرات آن
0_0_480_1_70__News_FireEye
سامانه‌های تشخیص و جلوگیری از نفوذ (IDS/IPS)
1567409620_IPSIDS-SANA-amnafzar
UTM چیست و چرا باید از استفاده کنیم؟
1565071544_what-is-UTM-amnafzar
کشف نوع جدیدی از حملات DDOS
1526873522_کشف-نوع-جدیدی-از-حملات-DDOS

انتشار وصله امضای IPS برای آسیب پذیری Log4Shell

تست نفوذ چیست؟

گزارش سرقت ابزارهای RedTeam شرکت FireEye و بررسی تاثیرات آن

سامانه‌های تشخیص و جلوگیری از نفوذ (IDS/IPS)

UTM چیست و چرا باید از استفاده کنیم؟

1 2 3
امن افزار گستر شریف