طراحی و پیاده‌سازی امنیت فیزیکی

physical security

امنیت فیزیکی یکی از مهم‌ترین حوزه‌های امنیت اطلاعات می‌باشد که یک ناحیه کنترلی را در استاندارد ISO/IEC 27002 به خود اختصاص داده است، لذا شرکت امن‌افزار گستر شریف در راستای ارائه خدمات جامع امنیت اطلاعات، در حوزه‌های زیر فعالیت می‌نماید:

  • بررسی نفوذپذیری موانع فیزیکی: امکان تهاجم، نفوذ و ورود غیر مجاز از طریق درب و پنجره، دیوار، سقف و کف بررسی می‌شود.
  • بررسی سیستم اعلام سرقت و ورود غیر مجاز: وجود سیستم‌های اعلام سرقت الکترونیکی، نحوه نصب و میزان کارایی آن‌ها ارزیابی می‌شود.
  • بررسی سیستم نظارت تصویری: سیستم‌های دوربین مداربسته امکان‌سنجی می‌شوند، کارایی آن‌ها تحلیل خواهند شد.
  • بررسی سیستم اعلام حریق: سیستم‌های اعلام حریق امکان‌سنجی می‌شوند، کارایی و عملکرد آن‌ها بررسی می‌گردند.
  • بررسی سیستم کنترل دسترسی: سیستم‌های کنترل دسترسی امکان‌سنجی می‌شوند، کارایی و عملکرد آن‌ها مورد ارزیابی