نسخه ۱۰۰۰ ParsGate UTM، علاوه بر قابلیت‌های موجود در نسخه Security Gateway، امکان بررسی و کنترل ترافیک را در سطح لایه کاربرد فراهم آورده است.​

به زودی

به زودی