خدمات تخصصی
 Specialized Services

عملیات امنیت

مرکز عملیات امنیت (SOC)

تیم واکنش به رخدادهای امنیتی (CSIRT)

خدمات مدیریت شده مرکز عملیات امنیت (MSSP)

امنیت شبکه

امنیت شبکه‌های مخابراتی (Telecom Security)

طراحی، پیاده‌سازی و نگهداری مراکز داده (Data Center)

مشاوره، طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی شبکه های سازمانی

امنیت اطلاعات

مشاوره، طراحی و استقرار (ISMS)

آگاهی رسانی امنیتی (Security Awareness)

تدوين سند راهبرد امنيت (استراتژي امنيت)

تدوین طرح جامع امنیتی

امنیت زیرساخت و برنامه های کاربردی

آزمون نفوذ (Penetration Test)

مقاوم سازی شبکه و سامانه‌ها (Hardening)

خدمات بلاکچین

بلاکچین و امور مالی نامتمرکز (Blockchain & DeFi)

تحلیل داده و هوشمند سازی

یکپارچه‌سازی داده‌های سازمانی (Big Data Management)

تحلیل داده و هوشمندسازی (Data Science)

امنیت صنعتی

مشاوره امنیتی و امن سازی شبکه های صنعتی (Industrial Security)

خدمات پیشرفته امنیت

تیم قرمز (Red Team)

بررسی رخدادهای امنیتی و جرم شناسی (Forensic)