شرایط عمومی جهت همکاری

_ روحیه کار تیمی
_ توانایی مدیریت وظایف در شرایط پر استرس
_ توانایی گزارش نویسی و تولید مستندات
_ توانایی ارائه راهکارهای خلاقانه
_ مشتاق به یادگیری مطالب جدید
_ رعایت قوانین داخلی شرکت

کارشناس کنترل پروژه

مدرک تحصیلی: کارشناسی
سابقه کار: حداقل 2 سال
مهارت ها: مسلط به Office , MS project
شرح وظایف و مسئولیت ها:
1. کنترل، پیگیری و نظارت بر پیشرفت فیزیکی و ریالی کلیه پروژه های شرکت
2. محاسبه شاخص های ارزیابی پروژه ها مطابق با سند مصوب
PMBOK 3. ارائه گزارشات دوره ای از وضعیت پروژه های شرکت در سطوح مختلف سازمانی
4. ممیزی کلیه پروژه ها از منظر زمانی، تاییدیه ها، فاکتورها، وصولیها، قراردادها و ریسکها
5. تهیه گزارشات تحلیلی و مقایسه ای از وضعیت پروژه ها و تجزیه و تحلیل بهای تمام شده
6. تعیین و نظارت بر تهیه مستندات سیستمی و مدیریتی مورد نیاز در مدیریت پروژه
7. نظارت بر برنامه بودجه پروژه ها
8. اخذ یک نسخه الکترونیکی از مستندات پروژه در آرشیو در بازه های زمانی مشخص
9. حضور در جلسات راهبری پروژه ها که به صورت دوره ای برگزار میشود

 
برنامه نویس ++C

مهارت ها:
- تجربه قابل توجه در توسعه ++C به‌خصوص در محیط لینوکس
- آشنایی با مفاهیم کد تمیز، ریفکتورینگ با هدف بهبود کیفیت کد
- آشنا به مفاهیم UnitTest
- داشتن توانایی کار تیمی