ارزش های شرکت امن افزار گستر شریف
ارزش ها

shadow برخی شرکت‌ها با قوانین اداره می‌شوند، برخی با سلسله مراتب، اما امن‌افزار گستر شریف، با ارزش‌ها پیش می‌رود. ارزش‌هایی ساده اما بنیادین و اثربخش که سعی داریم آن‌ها را با سهامداران، کارکنان و مشتریان خود به اشتراک بگذاریم. این ارزش‌ها در تمام ارتباطات متقابل‌مان هدایتگر ماست:

  • کرامت انسانی
  • کسب و کار حلال
  • تکریم شعائر دینی
  • همسوئی با آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی
  • پیشتازی در فناوری
  • ارتقا پایدار وجهه تجاری شرکت