پروانه فعالیت امن سازی و مقاوم سازی سامانه ها، زیرساخت ها و سرویس ها

پروانه فعالیت مشاوره و استقرار استانداردهای امنیت اطلاعات و ارتباطات با رتبه یک

مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

پروانه فعالیت پیاده سازی مرکز عملیات امنیت و تیم پاسخ به رخداد

پروانه فعالیت راهبری مرکز عملیات امنیت و تیم پاسخ به رخداد

گواهی ارزیابی امنیتی محصول پرهام SIEM

گواهینامه بهره برداری از سامانه SIEM پرهام

گواهی عضویت اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران

گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی

گواهینامه صلاحیت ارائه خدمات در حوزه پدافند سایبری

مجوز واحد فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

پروانه فعالیت در حوزه نصب و پشتیبانی محصولات فتا

گواهینامه عضویت سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات ایران

پروانه بهره برداری جهت تولید فناوری اطلاعات (تولید نرم افزار)

پروانه فعالیت آزمون و ارزیابی امنیتی

پروانه صلاحیت همکاری سمتا

پروانه فعالیت آزمون و ارزیابی امنیتی

گواهی ارزیابی امنیتی محصول پارس گیت مدل 100 

تقدیر نامه شرکت در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ

گواهی ارزیابی امنیتی محصول پارس گیت مدل 240 

 گواهی ارزیابی امنیتی محصول پارس گیت مدل 400 

گواهی ارزیابی امنیتی محصول پارس گیت مدل 1000 

گواهی ارزیابی امنیتی محصول پارس وف مدل 3000 

 گواهی ارزیابی امنیتی محصول پارس وف مدل 5000 

گواهی ارزیابی امنیتی محصول پارس وف مدل 7000 

گواهی عضویت در انجمن رمز ایران

گواهی ارزیابی امنیتی ParsGate

گواهینامه صلاحیت خدمات انفورماتیک

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001-2000

مجوز واحد فناوری پارک فناوری پردیس

جواز تاسیس واحد فنی و مهندسی

بیمارستان فارابی مشهد

تقدیرنامه شرکت در چهارمین نمایشگاه تجهیزات فنی اطلاعاتی