نرم افزارهای امنیتی

به زودی

Products List

[raw]

ایمن‌دیسک یک محصول نرم‌افزاری جهت ایجاد درایوهای رمزشده به وسیله توکن پارس‌کی و استفاده از آن‌ها است.
بیشترپارس‌کریپت یک محصول نرم‌افزاری جهت انجام امضای دیجیتال و رمزگذاری بر روی هر نوع فایل و پوشه است.
بیشترنرم‌افزار ParsKey WinLogon جهت ورود به سیستم از طریق توکن پارس‌کی طراحی و تولید شده است و احراز هویت کاربر را به صورت دوعامله انجام می‌دهد.
بیشتریکی از نیازهای اصلی در اتصالات VPN از نوع میزبان به شبکه، استفاده از نرم‌افزار کاربر در سمت سرویس‌گیرنده می‌باشد.
بیشتر


محصول نرم‌افزاری AWA به منظور احراز هویت دوعامله کاربر هنگام ورود به یک سیستم مبتنی بر وب و انجام امضای الکترونیکی در وب توسط کارت هوشمند و توکن امنیتی تهیه شده است.
بیشتر

[/raw]