ParsRight DLP
معرفی

نقش اطلاعات در دنیای امروز

در دنیای امروز که به عصر اطلاعات معروف است، اطلاعاتی که در بستر فناوری اطلاعات تولید می شوند، به عنوان دارایی های سازمان محسوب می شوند. این نام گذاری موید این نکته هست که اطلاعات هر سازمان چقدر ارزشمند و حیاتی می باشد و در صورت عدم حفاظت از آن، عواقب خطرناکی برای سازمان به وجود می آورد.

نشت اطلاعات

به رخدادی با نقض موارد امنیتی، شامل خروج داده ها به صورت عمدی یا سهوی و نسخه برداری غیر مجاز نشت اطلاعات اتلاق می گردد. هنگامی‌که اطلاعات یک سازمان در اختیار افراد غیر مجاز قرار می‌گیرد، هزینه‌های هنگفتی صرف جبران خسارات شده و گاه جبران آن امکان‌پذیر نخواهد بود. علاوه‌ بر زیان مادی وارد شده به سازمان‌ها، خسارات معنوی همچون از بین رفتن شهرت، شکست در بازار تجاری با سایر رقبا و افشای اطلاعات شخصی و محرمانه افراد، موجب شده تا کشورهای توسعه یافته، پیدا کردن راهکاری برای جلوگیری از این مشکلات را در راس امور خود قرار دهند. از نظر زمانی نیز ارائه و پیاده‌سازی راهکارهای پیشگیری از نشت داده به میزان قابل توجهی کمتر از زمان جبران خسارات ناشی از نشت اطلاعات خواهد بود. بر این اساس داشتن ابزاری برای میسر نمودن این نیاز همواره دغدغه‌ای برای مدیران سازمانی بوده است.