استان شرکت مدیرعامل آدرس تلفن
گیلان ماموت رایانه مهندس آرش برهانی

رشت، خیابان امام خمینی (ره)، میدان دکتر حشمت، مرکز رشد واحدهای فناور، طبقه دوم، واحد 202

013-33336061

 

 

 

شما هم می توانید با تکمیل فرم اخذ نمایندگی شرکت امن افزار گستر شریف عضوی از این خانواده شوید.