تقدیر و تشکر بابت حضور در غرفه امن افزار گستر شریف در نمایشگاه الکامپ

دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ تعداد بازدید 13794
تقدیر و تشکر بابت حضور در غرفه امن افزار گستر شریف در نمایشگاه الکامپ

بدینوسیله از حضور گرم شما همراهان همیشگی برای حضور صمیمانه تان در نمایشگاه الکامپ و بازدید از غرفه شرکت امن افزار گستر شریف کمال تشکر را داریم.

امید است در آینده با فراهم آمدن شرایط همکاری در خدمت شما عزیزان باشیم.

بودن شما در کنار ما در آینده نیز باعث دلگرمی و امتنان ما خواهد بود.