بسته بروزرسانی جهت رفع مشکل Cisco Smart Client

دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ تعداد بازدید 13020

انتشار بسته بروزرسانی جهت رفع مشکل Cisco Smart Client

بسته بروزرسانی جهت رفع مشکل Cisco Smart Client

احتراماً، با توجه به حمله سايبري اخير صورت گرفته که سرريز بافر در برنامه Cisco Smart Client بوده است به استحضار مي رساند، شرکت امن‌افزار گستر شريف در راستاي تعهد نسبت به تأمين امنيت شبکه مشتريان محترم، اقدام به افزودن چند امضاي جديد به بخش سامانه جلوگيري از نفوذ محصول پارس­گيت نموده است. اين امضاها توانايي شناسايي فعاليت ابزار Cisco Smart Client را دارا مي­باشند. لذا از شما سازمان گرانقدر درخواست ميگردد تا جهت دريافت پچ بروزرسانی با واحد پشتیبانی شرکت تماس حاصل نماييد.

شماره تماس جهت هماهنگی:

021-43652000

داخلی 517 و 518