دفتر ونک
آدرس: تهران, میدان ونک, انتهای خیابان خدامی,  پلاک ۱۰۰
تلفن: ۴۳۶۵۲۰۰۰
دورنگار: ۸۸۲۱۷۳۸۵
ایمیل: info@amnafzar.ir 

دفتر مجتمع فن‌آوری شریف
آدرس: تهران, خیابان آزادی, خیابان حبیب اله, خیابان قاسمی, پلاک ۳۷, طبقه پنجم
تلفن: ۶۱۹۷۵۵۰۰
دورنگار: ۶۶۰۹۰۲۹۹
ایمیل: info@amnafzar.ir 

دفترشرق کشور
آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، بلوار باهنر، باهنر ۱/۱،  پلاک ۱۴، طبقه همکف
تلفن: ۳-۳۸۸۴۳۹۰۲ -۰۵۱
دورنگار: ۳۸۸۴۳۹۸۹ -۰۵۱
ایمیل: east@amnafzar.ir