شرکت امن‌افزار گستر شریف در سال ۱۳۸۱ تاسیس گردیده و رسالت خویش را تحقیق، پژوهش و تولید محصولات امنیتی در حوزه ICT به منظور صیانت از سرمایه‌های اطلاعاتی کشور قرار داده است.

وجود کارشناسان کارآمد و متخصص در شرکت و همچنین حفظ ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی کشور توانسته است شرکت را به مجموعه‌ای تخصصی در حوزه افتا تبدیل نموده و زمینه اعتماد سازمان‌های کشور به فعالیت‌های شرکت را فراهم نماید.

افزایش بهره‌وری و توانمندسازی نیروی انسانی و ارتقاء سطح کیفیت ارائه خدمات و محصولات، رویکرد اصلی شرکت بوده و تمامی تلاش مدیران و کارشناسان شرکت، شناسایی و تامین نیازهای مشتریان و کسب رضایت آنان می‌باشد.

ما معتقدیم که استفاده از نیروهای جوان فنی و علمی کشور و اتکا به توان کارشناسان داخلی در توسعه فناوری‌های نوین، تنها راه دستیابی به اهداف متعالی کشور می‌باشد. در این راه انجام ماموریت شرکت با رویکرد به‌روز نگهداری قابلیت‌ها و توانایی‌های محصولات شرکت، ارائه خدمات حرفه‌ای به طرف‌های ذینفع، ارتقاء دانش فنی کارشناسان و تحقیق و پژوهش در حوزه افتا از اصلی‌ترین راهبردهای شرکت می‌باشد.

دریافت فرم استخدام دریافت فرم استخدام

چشم‌انداز:

“برترین شرکت خصوصی در امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران ۱۴۰۴”

ماموریت:
ارائه راهکارهای یکپارچه امنیت فاوا بر تکیه بر محصولات بومی همسو با نیازهای افتای کشور
همکاری در صیانت از سرمایه‌های اطلاعاتی کشور
تحقیق، پژوهش و تولید محصولات امنیتی در حوزه ICT

برخی شرکت‌ها با قوانین اداره می‌شوند، برخی با سلسله مراتب، اما امن‌افزار گستر شریف، با ارزش‌ها پیش می‌رود. ارزش‌هایی ساده اما بنیادین و اثربخش که سعی داریم آن‌ها را با سهامداران، کارمندان و مشتریان خود به اشتراک بگذاریم. این ارزش‌ها در تمام ارتباطات متقابل‌مان هدایتگر ماست.

  • کرامت انسانی
  • کسب و کار حلال
  • تکریم شعائر دینی
  • همسوئی با آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی
  • پیشتازی در فناوری
  • ارتقا پایدار وجهه تجاری شرکت

شرکت امن‌افزار گستر شر‌یف با بیش از یک دهه تجربه تحقیقاتی و اند‌وخته‌های علمی و عملی د‌ر زمینه تو‌لید و تو‌سعه سامانه‌ها و راهکارهای امنیت فضای تباد‌ل اطلا‌عا‌‌ت (افتا)، ‌‌همواره رضایت مشتری را مد‌نظر قرار د‌اد‌ه و براساس برنامه‌ریزی راهبرد‌ی و پیروی همه جانبه از اصول بنیاد‌ین و ارزش‌های سازمان، تلاش موثر خود را با الگو قرار د‌اد‌ن سیستم مد‌یریت کیفیت بر اساس الزامات ISO 9001:2008 معطوف نموده و با جهت‌گیری و تعیین مقاصد زیر، مشارکت مؤثر کلیه کارکنان را جهت نیل به آنها جلب می‌نماید:
همراهی و همگامی فناورانه با نیازهای ملی د‌ر حوزه افتا و کسب رضایت، ماند‌گاری و وفاد‌اری مشتریان از طریق:
– ارائه راهکارهای یکپارچه امنیت اطلاعات و ارتباطات با تکیه بر محصولات بومی و خد‌مات منطبق با نیازهای افتا
– بهبود مستمرکیفیت و قابلیت‌های محصولات و خد‌مات تولید‌ی افتا
– ارتقاء مد‌اوم توانایی شناسایی و ارائه راهکار جهت مقابله با آسیب پذیری‌های حوزه افتا
– بکارگیری ابزارها، استاند‌ارد‌ها و متد‌ولوژی‌های روز د‌نیا د‌رحوزه تولید محصولات و ارائه خد‌مات
– توجه ویژه به واحد تحقیق و توسعه شرکت ازطریق ارجاع نیازهای آتی بازار و اختصاص بخشی از منابع سالانه شرکت
– افزایش سهم بازار و ارزش نام و نشان تجاری شرکت
تعالی منابع انسانی با افزایش مستمر د‌انش و تخصص، بهره‌وری، مشارکت و فراهم ساختن محیط کاری مطلوب
تعالی سازمانی از طریق ارتقاء مالی شرکت با رویکرد بود‌جه‌ریزی عملیاتی، شفافیت مالی، و روند افزایند‌ه نفرسود
مد‌یریت ارشد ضمن اعلان و ابلاغ لزوم رعایت کلیه موارد بالا، همد‌لی، هم‌کاری و تعهد کلیه کارکنان را پیش‌نیاز پیشرفت و بهبود مد‌اوم سطح کیفی سازمان د‌انسته و انتظار اجرای به‌نحو احسن آن را د‌ارد و بنا به نیاز این خط مشی را مورد بازنگری قرار خواهد د‌اد.