با گسترش کاربردهای ارتباطات الکترونیکی، امنیت ارتباطات به عنوان یکی از اصلی‌ترین نیازهای سازمانی مطرح می‌شود. بسیاری از سازمان‌ها به دلایل اقتصادی و یا استراژیک در نقاط مختلف یک شهر، کشور و یا دنیا توزیع شده‌اند. تبادل اطلاعات حساس میان این نقاط توزیع شده، خطرات بسیاری را برای محرمانگی و صحت اطلاعات در بردارد.یکی از راه حل‌های کارآمدجهت اعمال امنیت لازم برای تبادل اطلاعات میان بخش‌های مختلف یک سازمان استفاده از سرویس شبکه خصوصی-مجازی می‌باشد.

ParsTunnel جهت تحقق امن بودن مسیر ارتباطی و اطمینان از ارسال بسته‌ها به وسیله یک فرستنده مجاز، از هویت‌شناسی بسته‌ها استفاده می‌کند. این محصول قابلیت پشتیبانی از کلیه الگوریتم‌های رمزنگاری و هویت‌شناسی استاندارد را دارا می‌باشد و برتری آن نسبت به محصولات مشابه اینست که امکان بومی‌سازی الگوریتم‌های رمزنگاری و هویت‌شناسی را مطابق با درخواست سازمان دربر دارد. محصول ParsTunnel در قالب سخت‌افزاری بنابر نیاز سازمان به صورت مدل‌های متنوعی ارایه می‌گردد.

 

  • VPN Intranet: با استفاده از این سری از VPNها، دو یا چند شبکه خصوصی را در درون یک سازمان به هم متصل می‌کنند.
  • VPN Extranet : با استفاده از این سری از VPNها، اتصال دو یا چند شبکه خصوصی از یک و یا چند سازمان را برقرار می‌کنند.