راهکارهای امنیتی مبتنی بر PKI

فناوری اطلاعات تحولات گسترده‌ای را در عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی به دنبال داشته است. تأثیر این فناوری تا حدی است که جهان امروز در حال تبدیل به یک جامعه اطلاعاتی است. ظهور پدیده‌هایی چون دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، آموزش مجازی و غیره از نتایج بارز گسترش این فناوری در جامعه امروز است.
با افزایش چشمگیر تنوع تجهیزات و خدمات مربوط به فناوری اطلاعات, مدیریت خدمات ارائه شده در این حوزه نیز با چالش‌های فراوانی روبرو شده است. یکی از این چالش‌ها تأمین امنیت اطلاعات سازمان‌ها و کاربران است. در صورتی که مشتریان سرویس‌های فناوری اطلاعات نتوانند مطمئن شوند که اطلاعات آن‌ها مورد محافظت قرار می‌گیرد، تمایل کمی به استفاده از این سرویس‌ها خواهند داشت. بنابراین ضروری است که مؤسسات فناوری اطلاعات یک رویکرد پیشگیرانه برای مواجهه با تهدیدات سایبری در پیش گیرند.
در گذشته، بسیاری از سازمان‌ها با ایجاد یک خط دفاعی پیرامونی شامل فایروال، آنتی‌ویروس، و سیستم‌های تشخیص نفوذ به مقابله با حملات می‌پرداختند. امروزه، با افزایش سرویس‌های الکترونیکی و پیشرفت حملات سایبری، روش‌های قدیمی کارایی خود را از دست داده‌اند و نیاز جدی‌تری به روش‌های ترکیبی احساس می‌شود. بر این اساس، شرکت امن‌افزار گستر شریف با شناسایی حوزه‌های پر کاربرد فناوری اطلاعات و تحلیل امنیتی سرویس‌های مرتبط با آن‌ها اقدام به ارائه راهکارهای امنیتی مبتنی بر PKI نموده است.
– بانک‌ها و مؤسسات مالی – اعتباری
– دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی
– شهرداری‌ها
– شرکت‌های بیمه
– دفاتر خدمات الکترونیکی مانند دفاتر پیشخوان دولت، پلیس + ۱۰، دفاتر پست، دفاتر اسناد رسمی
راهکارهای پیشنهادی علاوه بر توجه به امن‌سازی زیرساخت مانند تصدیق اصالت دستگاه‌های شبکه، کلیه فعالیت‌ها و تراکنش‌های کاربران درونی سیستم (مانند کارمند بانک) و کاربران بیرونی سیستم (مانند مشتری بانک) را در حوزه‌های احراز هویت، محرمانگی، جامعیت، عدم انکار و امضای دیجیتال پوشش می‌دهند. از طرفی، این راهکارها انواع داده‌ها اعم از داده‌های در حال پردازش، انتقال، ذخیره‌سازی و بازیابی را مورد توجه قرار می‌دهند.