خدمات مراکز صدور گواهی

شرکت امن‌افزار گستر شریف به عنوان تنها شرکتی که از سال ۱۳۸۱ تا کنون خدمات مرتبط با زیرساخت کلید عمومی و گواهی‌های دیجیتال را برای افراد و سازمان‌های مختلف در کشور ارائه کرده است، آمادگی ارائه انواع خدمات در زمینه‌های طراحی، راه‌اندازی و نگهداری مراکز صدور گواهی الکترونیکی را دارد.

 

​طراحی، راه‌اندازی و پشتیبانی مراکز صدور گواهی

 • اخذ مجوز از مرکز ریشه
 • طراحی و راه‌اندازی مرکز داده
 • طراحی و تأمین سخت‌افزار و نرم‌افزار مرکز صدور
 • تهیه و تدوین اسناد سیاست‌های گواهی و دستورالعمل اجرایی گواهی
 • تهیه، تدوین و پیاده‌سازی سیاست‌های امنیتی
 • ارایه آموزش‌های مرتبط با زیرساخت کلید عمومی
 • مشاوره و نظارت بر طراحی و پیاده‌سازی
 • نگهداری و پشتیبانی

میزبانی و اجاره مراکز صدور گواهی

ارزیابی و بازرسی مراکز صدور گواهی

 • ارزیابی فنی بخش‌های مختلف مرکز صدور گواهی و انطباق آن‌ها با سیاست‌های گواهی، شامل:
 • دستورالعمل‌ها و رویه‌ها
 • اسناد فنی
 • مرکز داده
 • سخت‌افزارها
 • نرم‌افزارها
 • امنیت
 • منابع انسانی

ارایه محصولات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در زمینه PKI

 • سامانه نرم‌افزاری صدور و مدیریت گواهی پارس‌ساین
 • توکن امنیتی پارس‌کی