تجهیز برنامه‌های کاربردی به زیر ساخت کلید عمومی

سیستم‌های رمزنگاری کلید عمومی به منظور ایجاد امنیت در تبادل اطلاعات با فراهم آوردن خدمات امنیتی مختلف از قبیل اطمینان از تمامیت و حفظ محرمانگی اطلاعات، احراز هویت موجودیت‌ها و کنترل دسترسی به منابع اطلاعاتی طراحی شده‌اند. به فرایند تجهیز نرم‌افزارها به بکارگیری گواهی‌های الکترونیکی کلید عمومی در جهت بهره‌مندی از سرویس‌های فوق «توانا‌سازی برنامه کاربردی به سیستم‌های رمزنگاری کلید عمومی» (PK-Enabling) اطلاق می‌شود.
شرکت امن‌افزار با سابقه بیش از ۱۰ سال حضور درخشان در زمینه زیرساخت کلید عمومی و بهره‌گیری از نیروهای متخصص، توانایی ارایه خدمات در این زمینه را دارد.

  • مشاوره و نظارت
  • ارزیابی و آزمایش نرم‌افزارها