مرکز صدور گواهی پارس‌ساین، نرم‌افزاری جهت صدور، ابطال، انتشار، و مدیریت گواهی‌های الکترونیکی است
•    ورود به مرکز گواهی
–    هویت‌شناسی دوعامله با استفاده از توکن هوشمند USB
–    هویت‌شناسی بر اساس نام کاربری و کلمه عبور
•    مدیریت درخواست‌ها
–    پردازش درخواست
–    بارگذاری درخواست
–    حذف درخواست و بایگانی
•    فرم (پروفایل) برای گواهی
–    ایجاد فرم جدید
–    حذف یا ویرایش فرم تعریف شده
–    تعیین اپراتورهای مجاز به استفاده از فرم برای صدور گواهی
•    صدور گواهی بر اساس درخواست امضای گواهی (CSR)
•    پیکربندی CA
•    جستجوی گواهیها
•    تهیه نسخه پشتیبان از مرکز گواهی
–    سرور CA
–    پایگاه داده
•    بازیابی مرکز گواهی
–    کلید و گواهی CA
–    فایلهای آرشیو شده CA
–    پروفایلهای تعریف شده
–    پیکربندیهای صورت گرفته
–    اپراتورهای تعریف شده
–    پایگاه داده
•    امضا و بروزرسانی لیست گواهی‌های باطله
•    تغییر رمز امضای CA
•    مدیریت اپراتورها
–    ایجاد اپراتور جدید و تعریف وظایف
–    ویرایش وظایف اپراتورها
–    تغییر کلمه عبور و یا گواهی اپراتور در صورتی که با استفاده از توکن USB وارد سامانه می‌شود
–    تغییر روش هویت‌شناسی اپراتور از نام کاربری/کلمه عبور به توکن و برعکس
•    مشاهده وضعیت سیستم
•    راهاندازی اولیه یا مجدد مرکز گواهی از طریق واسط کاربری
–    تولید کلید و گواهی خود امضا برای برپایی مرکز گواهی ریشه
–    تولید کلید و ایجاد CSR برای برپایی مرکز گواهی میانی
–    دریافت فایل PKCS#12 حاوی کلید خصوصی و گواهی برای برپایی مرکز گواهی میانی
–    مدیریت کلید‌ها و برپایی مرکز گواهی