یکی از مشکلات استاندارد PKCS#11 وجود حداقل یک کتابخانه Cryptoki به ازای هر تجهیز رمزنگاری و یا به ازای هر تولیدکننده این نوع تجهیزات می‌باشد. بدین ترتیب، نرم‌افزار جهت استفاده از تجهیزات رمزنگاری مختلف می‌بایست کتابخانه‌های مربوط به هر تجهیز را بارگذاری و استفاده نماید. این کار توسعه‌دهندگان نرم‌افزار را با مشکلات و پیچیدگی‌هایی – در مواقعی که نیاز به بکارگیری چندین تجهیز رمزنگاری در کنار هم وجود داشته باشد – مواجه خواهد کرد.
کتابخانه مجتمع‌ساز PKCS#11 توسط شرکت امن‌افزار گستر شریف با هدف کاهش پیچیدگی و سهولت استفاده از چند تجهیز رمزنگاری در کنار یکدیگر طراحی و تولید شده است. این واسط امکان ترکیب چندین کتابخانه Cryptoki مختلف را فراهم می‌کند. از دیگر امکانات این محصول، امکان رویدادنگاری مناسب از توابع فراخوانی شده Cryptoki و پارامترهای ورودی و خروجی به ازای هر تابع می‌باشد.

  • سهولت در طراحی و توسعه نرم‌افزارهای مبتنی بر PKCS#11
  • تسهیل رفع اشکال نرم‌افزارهای مبتنی بر PKCS#11
  • کمک به توسعه و رفع اشکال کتابخانه‌های Cryptoki
  • قابل استفاده در سیستم‌عامل ویندوز (۳۲ و ۶۴ بیتی)
  • قابل استفاده در سیستم‌‌عامل لینوکس (۳۲ و ۶۴ بیتی)